Ovu on line prodavnicu za Vas je pripremila i ažurira je Olivera Rosić, promoterka kvalitetnih brendova uređaja za pripremu zdrave i sirove hrane. Uz svaku kupovinu obezbedjuem vam podršku u smislu saveta oko pripreme hrane, sitnih poklona, elektronskih zbirki recepata i drugo.

Opšte odredbe


Poručivanje robe:
Poručivanje je prvi korak u kupovini preko našeg sajta. Pošto odaberete proizvode i smestite ih u korpu, možete obaviti poručivanje. Roba će biti rezervisana isključivo kada je porudžbina poslata tj porudžbina zaključena. Ukoliko artikli stoje u korpi i porudžbina nije poslata tj nije zaključena, ti artikli nisu rezervisani za vas i bilo koji drugi korisnik može da ih poruči. Nakon što pošaljete porudžbinu, u roku od nekoliko sekundi stiže Vam obaveštenje o Prijemu porudžbine na e-mail koji ste ostavili, sa dodeljenim brojem porudžbine, prikazom poručenih artikala i iznosom.

Poručivanje mogu obavljati fizička i pravna lica.

Kako kupiti:
Kupovina putemovog web shop-a je veoma jednostavna. Izaberite artikle koje želite i sledite link KORPA. Unesite svoje lične podatke i pošaljite nam porudžbinu. U slučaju trenutne nemogućnosti u isporuci traženog dela ili moguće zamene drugim proizvođačem, bićete kontaktirani radi dogovora. Kupovinu na našem web shopu, možete izvršiti kao registrovani korisnik ili kao GOST (jednokratna porudžbina).

Način plaćanja na internet prodavnici:
Robu poručenu putem našeg sajta plaćate pouzećem, odnosno plaćate gotovinom kuriru tražene brze pošte prilikom isporuke.

Odustanak od ugovora:

Svaki kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora o kupovini zaključenog na daljinu, iz bilo kog razloga u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke. Jedini preduslov je da roba nije korišćena i da je originalno zapakovana i vraćena u pakovanju u kom je isporučena i sa fiskalnim računom i zapisnikom koji dobijate u e-mejlu koji ste ostavili (Obrazac o odustanku). Ovo pravo od odustanka od ugovora se NE odnosi na kupovinu u maloprodajnim objektima, s obzirom da to nije kupovina na daljinu i izvan poslovnih prostorija.

Kupac je dužan da izjavu o odustanku kupovine pošalje poštom nazad na adresu firme.

Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova:

Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešavanja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentan, efikasan, brz i pravičan način pred telom za
vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https://mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora. Vansudsko rešavanje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.

Internet prodavnica www.lifeenergy.co.rs zadržava pravo da u svakom trenutku i bez prethodnog obaveštenja ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja sajta.

Sve cene na ovoj web prodavnici sadrže obračunat PDV

Opis proizvoda:

BAUMAN 021 DOO nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, BAUMAN 021 DOO ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez greške.

VANSUDSKO REŠAVANJE POTROŠAČKIH SPOROVA
Potrošački spor može se rešiti postupkom vansudskog rešenja potrošačkih sporova. Kao trgovac smo dužni da vas obavestimo da smo po zakonu obavezni da učestvujemo u ovom postupku. Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova obavlja se na transparentanm efikasan, brz i privlačan način pred telom za vansudsko rešavanje potrošačkih sporova. Ministarstvo sačinjava listu tela i javno je objavljuje. Dostupna je na adresi https:/mtt.gov.rs/tekst/2306/zastita-potrosaca.php
Postupak pred telom može da pokrene potrošač samo ukoliko je prethodno izjavio reklamaciju ili prigovor trgovcu. Potrošač protekom jedne godine od dana (bezuspešnog) podnošenja reklamacije gubi pravo na podnošenje predloga za vansudsko rešavanje spora.

Vansudsko rešenje potrošačkog spora može da traje najduže 90 dana od dana podnošenja predloga.
Vansudsko rešavanje potrošačkih sporova, ne primenjuje se, pored ostalog:
– u potrošačkim sporovima koji su predmet Zakona o zaštiti potrošača, ako je vansudsko rešavanje sporova uređeno posebnim zakonom, a naročito u oblasti pružanja elektronskih komunikacionih usluga, poštanskih usluga, finansijskih usluga, osim finansijskih pogodbi, usluga putovanja.
– za rešavanje sporoa po procedurama koje je ustanovio sam trgovac.
– na neposredne pregovore između potrošača i trgovca
– na pokušaj mirenja strana povodom spora u parničnom postupku
– u postupcima koje je trgovac pokrenuo protiv potrošača

Svaka stranka u postupku vansudskog rešenja potrošačkog spora plaćanja svoje troškove (troškovi zastupanja, putni troškovi i sl.). Rad tela za vansudsko rešenje potrošačkog spora je besplatan za stranke u postupku vansudskog rešenja potrošačkog spora.

Uslovi plaćanja


Plaćanje na račun – ukoliko je Kupac izabrao plaćanje na račun, na elektronsku adresu primaoca računa biće poslati svi podatci zajedno sa detaljima narudžbine. Po prijemu sredstava na naš poslovni račun, roba će biti poslana na adresu za dostavu.

Plaćanje pouzećem – ukoliko je Kupac izabrao plaćanje pouzećem, tada odmah istog ili slijedećeg radnog dana Prodavac šalje paket sa podacima za praćenje te Kupac plaća isti po prijemu paketa. Naknada za plaćanje pouzećem iznosi 120 din za porudžbine do 10 000 din, a za iznad tog iznosa plaća proviziju od 1,2%.

Sve do potpune isplate kupoprodajne cene, naručeni proizvodi ostaju u vlasništvu Prodavca čak i onda kada su već dostavljeni Kupcu.

Račun se Kupcu dostavlja putem e-maila koji je Kupac označio kao e-mail za korespodenciju čim zaprimimo uplatu preko kurirske službe. Stoga ne očekujte račun u paketu odmah prilikom isporuke. Uz proizvod Kupac dobija Uputstva za upotrebu proizvoda. Kupac završenom narudžbinom ostvaruje pravo garancije na uređaj bez ikakvih posebnih dokumenata a ostvaruje svoja prava pozivom na naše brojeve telefona ili slanjem email-a sa svoje adrese kojom je evidentirana narudžbina. Kupac po zahtevu dobija garantni list (garanciju) pismenim putem te u tom slučaju ostvaruje svoja prava iz garancije isključivo pokazvanjem Računa i Garantnog lista.

 

Nakon slanja narudžbine s ovim načinom plaćanja ne može se promeniti sadržaj narudžbine, konačni iznos, adresa za dostavu i drugi dogovoreni uslovi. Kada Kupac želi da promeni nešto od navedenog, potrebno je stornirati narudžbinu i plaćanje te napraviti novu narudžbinu.

Cene


Sve cene predstavljaju maloprodajne cene i izražene su u dinarima, te sadrže PDV s obzirom da Prodavac jeste u sistemu PDV-a.

Jednostrani raskid ugovora


I prodavac i kupac mogu iskoristiti pravo na raskid ugovora (otkaz narudžbine) pre slanja pošiljke na isporuku, uz povrat prethodno uplaćenih sredstava ukoliko su ista uplaćena.

Ukoliko prodavac iz bilo kojeg razloga ne može isporučiti naručene proizvode, može otkazati narudžbinu i raskinuti Ugovor. Ako su naručeni proizvodi plaćeni, povrat sredstava biti će izvršen u roku od tri (3) radna dana.

Kupac ima parvo da jednostrano raskine Ugovor o kupoprodaji u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je njemu ili osobi koju je on odredio kao primaoca, a koja nije prevoznik, proizvod predan u posed.

Kupac to može učiniti putem nedvosmislene pisane izjave poslate Prodavcu na poslovnu adresu ili e-mail u kojoj će navesti svoje lične podatke, adresu, broj telefona, e-mail i podatke o primljenom proizvodu.

Prodavac je dužan bez odlaganja da dostavi Kupcu potvrdu o prijemu izjave o raskidu Ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Kupca, Prodavac će u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je primio vraćeni proizvod, Kupcu vratiti celokupni plaćeni iznos, umanjen za trošak dostave, na isti način kako je uplata izvršena, osim ako Kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja i uz pretpostavku da Kupac nije u obvezi platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.

Trošak povrata robe na osnovu jednostranog raskida Ugovora od strane Kupca snosi Kupac.

U slučaju raskida ugovora od strane Kupca, za povrat celokupno primljenog iznosa novca, vraćeni proizvodi moraju biti nekorišćeni, neoštećeni i u neoštećenoj originalnoj ambalaži uz priloženu kopiju računa.

Kupac odgovara za svako umanjenje vrednosti robe, koja je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obeležja i funkcionalnosti proizvoda, stoga:

 • U slučaju oštećene ili nedostajuće ambalaže proizvoda ne preuzimati proizvod već vratiti Prodavcu uz napomenu o nedostacima ambalaže, u suprotnom smatra se da je proizvod preuzet sa neoštećenom ambalažom;
 • ambalaža proizvoda oštećena od strane Kupca nakon preuzimanja robe umanjuje vrednost proizvoda u slučaju raskida Ugovora;
 • ukoliko proizvod ima vidljivih oštećenja (npr. slomljeni ili nedostajući deo, oštećenja u obliku ogrebotina, pukotina i sl….) potrebno je što pre obavijestiti Prodavca;
 • ukoliko proizvod nema vidljivih oštećenja, isti treba pregledati, bez ikakvog daljnjeg korištenja, u suprotnom umanjuje se vrednost proizvoda.

Rukovanje proizvodom smatra se korišćenje proizvoda, na primer ceđenje sokova, destilacija vode i slično.

Oštećena i/ili nedostajuća originalna ambalaža i rukovanje proizvodom umanjuju vrednost proizvoda i u tom slučaju Prodavac zadržava parvo da izvrši povrat plaćenog u iznosima umanjenim za vrednost proizvoda, i to:

 • neoštećena ambalaža, nekorišćen, neoštećen i kompletan proizvod – bez umanjenja
 • oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišten, neoštećen i kompletan proizvod – umanjenje od 20%
 • oštećena ambalaža ili bez originalne ambalaže, nekorišćen, mehanički oštećen i/ili nekompletan proizvod – prema proceni servisa
 • korišten proizvod – umanjenje 50 %

Garancija


Svi proizvodi koji su u prodaji imaju garanciju i osiguran servis u garantnom roku i van garantnog roka, kao i odgovarajuće rezervne delove u Republici Srbiji.

Za ostvarivanje prava iz garancije Kupci se mogu obratiti Tehničkoj podršci na broj telefona +38163310584.

Rok i trošak isporuke


Ako se naručeni proizvod nalazi na skladištu i dostupan je za isporuku, rok isporuke iznosi tri radna dana. Početak roka isporuke kod plaćanja pouzećem računa se od trenutka kada je roba naručena, kod plaćanja na poslovni račun od kada je uplata primljena ili je primljen dokaz o uplati, a kod plaćanja karticama kada je izvršeno plaćanje karticom.

Izuzetno, za proizvode koji trenutno nisu dostupni na skladištu, rok isporuke može biti duži od prethodno navedenih.

Takođe, rok isporuke može se produžiti i u slučaju događaja koje Prodavac nije mogao predvideti niti sprečiti.

Dostava proizvoda Kupcu obavlja se isključivo radnim danom u radnom vremenu dostavnih službi.

U slučaju da prilikom dostave nije prisutan Kupac lično, kupljene proizvode može preuzeti druga punoletna osoba koju je Kupac naveo u narudžbini ili u napomeni. Osoba koja preuzima kupljeni proizvod i sve prateće dokumente prilikom primopredaje navodi svoje ime i prezime, svojstvo povezanosti sa Kupcem, datum prijema i potpisuje primopredajnu dokumentaciju.

Dostava se naplaćuje u skladu sa težinom i vrstom dostave, a Kupac će prilikom narudžbine imati mogućnost da izabere jednu od ponuđenih opcija dostave i prihvati trošak dostave.

Trošak dostave u većini slučajeva se ne naplaćuje Kupcu ukoliko je ukupan iznos narudžbine veći od 35000 din i snosi ga Prodavac.

Zaštita ličnih podataka


Lični podaci Kupaca proizvoda zaštićeni su i čuvaju se u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Tako prikupljeni lični podaci biće upotrijebljeni isključivo u svrhu zaključenja i ispunjenja Ugovora i usluga koje se pružaju.

Lični podaci mogu biti upotrijebljeni i za informisanje korisnika o ponudama proizvoda i druge slične marketinške ili promotivne komunikacije.

Kolačići (cookies)


Prodavac može koristiti kolačiće (tzv. Cookies) za prikupljanje i obrađivanje podataka korisnika. Ti se podaci koriste u svrhu prikupljanja ukupnih statističkih podataka o korisnicima, te datumu i vremenu njihovog pristupa mrežnim i društvenim stranicama.

Ako niste saglasni da se na vašem računaru ostavljaju naši kolačići, obrišite ih ili blokirajte u svom internet pregledaču (browser-u). Imajte na umu da će brisanjem ili blokiranjem kolačića možda biti onemogućeno videti sve sadržaje web stranice ili vaše korisničko iskustvo neće biti potpuno. Ako želite više saznati o kolačićima i upoznati se s načinima kako funkcioniraju ili kako ih zaustaviti posetite stranicu: www.allaboutcookies.org.

Oslobađanje od odgovornosti


Sve fotografije proizvoda na mrežnoj stranici Prodavca su simbolične.

Odgovornost za materijalne nedostatke


U skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, na odnose između Kupca i Prodavca u slučaju materijalnog nedostatka na proizvodu se primjenjuju odredbe Zakona o obligacionim odnosima o odgovornosti za materijalne nedostatke.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke proizvoda koji su postojali u trenutku prelaza rizika na kupca, bez obzira je li mu to bilo poznato.

Prodavac odgovara i za one materijalne nedostatke koji se pojave nakon prelaza rizika na kupca ako su posledica uzroka koji je postojao pre toga.

Podrazumeva se da je nedostatak koji se pojavio u roku od šest meseci od prelaza rizika postojao u vreme prelaza rizika, osim ako prodavac ne dokaže suprotno ili suprotno proizlazi iz prirode proizvoda ili prirode nedostatka.

Kada postoje materijalni nedostaci

Nedostatak postoji:

 1. ako proizvod nema potrebna svojstva za svoju redovnu upotrebu ili za promet,
 2. ako proizvod nema potrebna svojstva za posebnu upotrebu za koju je kupac nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata,
 3. ako proizvod nema svojstva i odlike koje su opsiane ili prećutno ugovorene, odnosno propisane,
 4. kad je prodavac predao proizvod koji nije isti ako uzorak ili model (saobraznost proizvoda), osim ako su uzorak ili model pokazani samo radi obaveštenja,
 5. ako proizvod nema svojstva koja inače postoje kod drugih proizvoda iste vrste i koje je kupac mogao opravdano očekivati prema nameni proizvoda, posebno uzimajući u obzir javne izjave prodavca, proizvođača i njihovih predstavnika o svojstvima proizvoda (reklame, označavanje stvari i dr.),
 6. ako je proizvod nepravilno montirana pod uslovom da je usluga montaže uključena u ispunjenje Ugovora o prodaji,
 7. ako je nepravilna montaža posledica nedostataka u uputstvima za montažu.

Ako je Kupac na temelju izjava proizvođača ili njegovog predstavnika očekivao postojanje određenih svojstava proizvoda, nedostatak se ne uzima u obzir ako prodavac nije znao niti morao znati za te izjave, ili su te izjave bile opovrgnute do trenutka sklapanja Ugovora ili one nisu utecale na odluku kupca da sklopi Ugovor.

Proizvođač, u smislu odgovornosti za materijalne nedostatke i garancije za ispravnost prodane stvari, je proizvođač predmeta, uvoznik predmeta i svaka druga osoba koja se predstavlja kao proizvođač stavljanjem svojega imena ili naziva, žiga ili druge oznake na predmet.

Pisani prigovori


Kupac može pisani prigovor na proizvod Prodavcu poslati na adresu Prodavca, putem pošte ili elektronskim putem isključivo na adresu Prodavca naznačenu u ovim Opštim uslovima poslovanja.

Prodavac je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor Kupca primio, obavestiti Kupca koliko će trajati njegova obrada i pravovremeno ga obaveštavati o toku tog postupka, a najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana primanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.

Prodavac i Kupac će moguće sporove nastojati rešiti mirnim putem, u suprotnom nadležan je sud u Beogradu.